Una din cele mai mari colecții de artă din lume, Muzeul Vatican, are o întreagă secțiune dedicată animalelor sculptate: Sala animalelor. Sunt expuse aici creații din antichitate până în renaștere, unele dovedind calități artistice impresionante, în special în reproducerea mișcării corpului, a mușcilor și tensiunii. Detalii migăloase, ca firele de […]

One of the richest art collections in the world, the Vatican Museum has an entire section dedicated to animal sculptures (Sala degli animali). Displayed here are creations from antiquity to renaissance, some proving impressive artistic qualities especially in reproducing body movement, muscles and tension. Painstakingly details, like the hair in […]

Menu
Links