Din întregul tezaur deținut de Vatican, sunt expuse doar 460 de picturi notabil, grupate în 18 săli. Între ele, opere semnate Rafael, Leonardo da Vinci, Tițian, Giotto, Veronese, Caravaggio și mulți alții. Picturile în ulei pe pânză se adaugă frescelor lui Michelangelo și Rafael din Capela Sixtină și Apartamentele Papale. […]

Ultima cină luată de Iisus și apostolii Săi înanintea procesului și răstignirii e una din cele mai populare scene din iconografia creștină. Tradiția ei e atât de veche, încât ea a fost desenată și pe pereții catacombelor, când creștinismul era ilegal. Fundamentul biblic al acestui motiv artistic e momentul foarte […]

From the treasury held by the Vatican Museum, some 460 notable paintings, grouped in 18 chambers, were selected to form Vatican’s art gallery open to the public. Among them, the works of Raphael, Leonardo da Vinci, Titian, Giotto, Veronese, Caravaggio and many others. The canvas paintings add to Michelangelo’s frescoes […]

The last supper Jesus and His apostles took before the trial and the crucifixion is one of the most popular scenes in Christian iconography. The tradition is so old, this scene was even drawn on the walls of the catacombs when Christianity was illegal. The biblical foundation of this art […]

Menu
Facebook
Links