În Munții Dinarici, chiar în inima Serbiei, se găsește o rezervație a biosferei, în masivul Golija. E o zonă neatinsă de păduri și dealuri cu pășuni care țin cât vezi cu ochii. Drumul dintre localitățile Ivanjica (Ivanița) și Duga Poljana, către Novi Pazar, e îngrozitor pentru o mașină de oraș. […]

Derdap (pronunțat Gerdap) e al doilea parc natural ca mărime din Serbia, după Prokletije, care se află la granița cu Albania și Muntenegru. Derdap e o zonă vastă de pădure și munte, de 600-650 km pătrați, incluzând și câteva sate. Partea cea mai spectaculoasă ca peisaj e formată de clisura […]

Acest proiect neterminat de peste un secol e expresia visului de a prezenta Serbia ca exponent al creștinătății ortodoxe în Europa Centrală, ba chiar o prezentare a excepționalismului sârb. Nu e de mirare că modelul asumat e Hagia Sofia, care e arhetipul arhitectural al Răsăritului creștin, dar și o efigie […]

In the Dinaric Mountain chain, right in the heart of Serbia, a biosphere reservation is found, in the Golija Mountain. It is an untouched green area of hills, forests, pastures and meadows. The road between Ivanjica and Duga Poljana, followed by the town of Novi Pazar, is terrible for a […]

Derdap (pronounced Djerdap) is the second largest natural park of Serbia, after Prokletije, found at the border with Albania and Montenegro. Derdap is a vast forest and mountainous land of 600-650 sq km, comprising some villages. The most spectacular part of this landscape is created by the gorges of Danube, […]

This over a hundred years old unfinished project is the expression of the dream to present Serbia as the exponent of Orthodox Christianity in central Europe, or even Serbian exceptionalism. It is no surprise that Hagia Sophia was taken as a model, as that is the archetype of Eastern Christian […]

Studenica (pronunțat Studenița) se află într-un superb peisaj montan, pe drumul național ce leagă Raska (Rașka) de orașele sudice Novi Pazar și Ivanjca (Ivanița). Ținutul e presărat cu câteva sate, dar e predominant un loc al naturii pure, cu dealuri înverzite și grădini în care sătenii cultivă fructe de pădure, […]

Naşterea Serbiei e legată de o familie regală cu înclinaţii religioase, de aceea unele mănăstiri nu au doar importanţă religioasă, dar şi istorică. Fondatorul dinastiei sârbe a fost Ştefan Nemania, un războinic şi conducător, care a abdicat pentru a se călugări împreună cu soţia sa (în mănăstiri diferite). Nemania a […]

Fortăreața Golubac (pronunţat Golubaţ) a fost construită acum șapte sute de ani într-un punct strategic pe Dunare, înainte de Cazanele Dunării și de Porțile de Fier, care pe malul sârb sunt incluse în Parcul Național Derdap. Scopul era de a păzi atât traficul fluvial cât și pe cel terestru și […]

Studenica is placed in a beautiful mountainous scenery on the national road that links Raska (Rashka) (and further to the south, Novi Pazar) to Ivanjca (Ivanitza). The place is populated with some scarce villages, is very green, clean and has in itself a religious calm. It was here that the […]

The birth of Serbia is tied to a royal family with religious inclinations, therefore some monasteries in the country are crucial not only from spiritual, but also from historic standpoint. The founder of Serbian dynasty was Stefan Nemanja, a warrior and ruler who abdicated to become a monk together with […]

The fortress of Golubac was built seven hundred years ago in a strategic point on the Danube, before the Iron Gate Gorges, an area included in Derdap National Park today. The purpose was to guard both the Danube and the coast road and to offer taxation. For this purpose there […]

Menu
Links