Având în faţă priveliştea pitorescă a insulei Capri, această porţiune a coastei mediteraneene are plaje însorite şi drumuri fantastice, care şerpuiesc printre livezi de lămâi şi terase. Oraşelele sunt la fel de spectaculoase ca drumurile care le leagă. Casele sunt înghesuite una în alta pe versantul muntelui, cu spaţiu între […]

Overlooking the picturesque island of Capri, this portion of the Mediterranean coast has sunny beaches and marvelous roads winding tightly among lemon orchards and terraces. The small cities are just as spectacular as the landscape on the road that links them. The houses are packed together on the mountain coast, […]

Menu
Links