en
ro
Split, locul ales de Dioclețian – primul împărat care s-a pensionat pentru a trăi într-un palat la malul mării

Există mai multe lucrui pentru care Dioclețian a rămas în istorie, pe lângă persecuțiile sale împotriva creștinilor. A construit cele mai mari băi publice, a împărțit pentru totdeauna Imperiul Roman în două, între Apus și Răsărit (Bizanț), cu urmări vizibile până astăzi. A încercat fără succes să oprească uriașa criză economică din imperiu printr-o reformă […]

Split, the place chosen by Roman Emperor Diocletian for his retirement seaside palace

Diocletian is known for his persecution against Christians, for building the largest public baths, splitting the Roman Empire into Western and Eastern (Byzantine) and for an unsuccessful attempt of stopping a giant economic crisis by reforming currency and even price controls. Diocletian is also the only Roman Emperor to have retired out of his own […]

Termele lui Dioclețian, muzeul de antichități al Romei

La îmbogățirea aspectului acestei băi publice au contribuit trei împărați romani, reușind să o transforme în cea mai grandioasă construcție de acest tip. Cei 12.000 de metri pătrați ai săi egalau ca dimensiuni Termele lui Caracala, dar câteva elemente de arhitectură o făceau unică. Bolțile și cupolele semicirculare inovate acum vor deveni elemente definitorii ale […]

Thermae Diocletiani (Diocletian’s Bath), antiquity museum of Rome

Three emperors contributed to this public bath, the most grandiose building of its type. Its 120.000 sq m size equaled the prior baths of Caracalla, but it included some architectural innovations especially about arcades and semi-domes that were to be used in churches and public buildings for the millenniums to come. The Roman baths were […]

Menu
Facebook/WebPhoto.ro
Other pages
...