en
ro
Incendiu în Borgo, frescă de Rafael și Giulio Romano

Fenomenul pornit la Florența de familia de Medici și etichetat de cronicarul și propagandistul familiei, Giorgio Vasari, ca fiind o Renaștere, și-a găsit apogeul la Roma, cu ajutorul papei Iulius al II-lea. Probabil că numele pontifical ales de acest papă, cu trimitere la Iulius Cezar, nu era întâmplător. Ambițiile acestui cap al Bisericii Catolice ținteau […]

Fire in Borgo, a painting by Raphael and Giulio Romano

What Medici family started in Florence, and was branded by their chronicler and propagandist Giorgio Vasari as the Renaissance, found its peak in Rome, with the help of Pope Julius II. Perhaps the name chosen by this pope, alluding to Julius Caesar, was not coincidental. The ambitions of this head of the Catholic Church ran […]

Menu
Facebook/WebPhoto.ro
Other pages
...