en
ro
Biserica Sf. Andrei din Amalfi: arta bizantină întâlneşte Renaşterea italiană

Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a fost primul dintre apostoli chemat de Hristos să predice în numele Său. Andrei era pescar, ca şi fratele său, Petru, întemeietorul Bisericii. Amândoi au propovăduit Evanghelia în lumea greco-romană şi au suportat o moarte de martiri, alegând forme diferite de crucificare din modestie, pentru ca supliciul lor să nu se […]

Amalfi, Positano şi Sorento, perlele rivierei italiene

Având în faţă priveliştea pitorescă a insulei Capri, această porţiune a coastei mediteraneene are plaje însorite şi drumuri fantastice, care şerpuiesc printre livezi de lămâi şi terase. Oraşelele sunt la fel de spectaculoase ca drumurile care le leagă. Casele sunt înghesuite una în alta pe versantul muntelui, cu spaţiu între ele doar pentru câteva trepte, […]

St Andrew’s Church in Amalfi, a place where Byzantine art meets Italian Renaissance

According to tradition, St Andrew was the first among the twelve apostles to be called by Jesus to preach His teachings. Andrew was also a fisherman, like his brother, Peter, the founder of the Church. They both spread the Gospel in the Greeko-Roman world and suffered a martyric death, choosing a different shape of the […]

Amalfi, Positano, Sorrento, the Italian coast makes you dream

Overlooking the picturesque island of Capri, this portion of the Mediterranean coast has sunny beaches and marvelous roads winding tightly among lemon orchards and terraces. The small cities are just as spectacular as the landscape on the road that links them. The houses are packed together on the mountain coast, with enough space among them […]

Menu
Facebook/WebPhoto.ro
Other pages
...