en
ro
O ocheadă în interiorul haremului sultanului

Dacă pentru occidentali haremul e un loc misterios unde se materializează ascunse fantezii erotice, pentru orientali acesta e mai curând o instituţie. Haremul e parte nu doar din tradiţia religioasă, dar şi din vechea organizare a statului otoman. Relaţiile în interiorul haremului (care se traduce prin “locul interzis”) erau mai curând ceremoniale, cu un personal […]

Moscheea Albastră, o capodoperă a arhitecturii otomane clasice

Așezată lângă Sfânta Sofia, modelul său bizantin, Moscheea Albastră e o imagine simbol a orașului Istanbul. Aceasta e singura moschee din oraș cu 6 minarete. Cum aceste turnuri sunt și o reprezentare a rangului unei moschei, sultanul a fost criticat pentru îndrăzneala de a alege un număr egal de minarete cu cel al moscheii din […]

Sfânta Sofia, replica împăratului Iustinian la Templul lui Solomon

Legenda spune că atunci când a intrat pentru prima dată în ctitoria sa, împăratul Iustinian și-a ridicat privirea către cupolă și a exclamat: O, Solomon, te-am depășit!. Ca să înțelegem cât de îndreptățită era această constatare trebuie să ne lăsăm imaginația să lucreze și să ne închipuim bazilica pictată, podeaua din marmură, pietrele prețioase, cupola […]

Palatul Dolmabahce din Istanbul, comoara sultanilor de pe Bosfor

Palatul Dolmabahce e cea mai mare și mai luxoasă reședință din Turcia: 15.000 de metri pătrați construiți, 285 de camere, fără a socoti băile, holurile și anexele. În palat se întâlnește opulența orientală a celor șase sultani care l-au locuit (ultimii conducători ai Imperiului Otoman) cu rafinamentul occidental. De altfel, palatul seamănă mai mult cu […]

Hagia Sophia, the Byzantine response to the Temple of Solomon

The legend has it that when he first entered his masterpiece, emperor Justinian lift his eyes towards the dome and uttered: “Oh, Solomon, I’ve surpassed you!”. To understand just how entitled this far from modest remark was, we must put our imagination to work, picturing the basilica painted, the marble floor, the precious stones, the […]

Dolmabahce Palace, the architectural treasure of the sultans

Dolmabahce Palace is the largest and most luxurious residence in Turkey: 15,000 square meters, 285 rooms, without counting baths, halls and annexes. In the palace the oriental opulence of the six sultans who have lived here (past rulers of the Ottoman Empire) meets Western sophistication. The palace looks more like an imperial residence of French […]

Mustafa Kemal Ataturk, one of the greatest political leaders of 20th century

The closest character to Ataturk is probably Napoleon Bonaparte: a military man with great achievements on the battle field, a reformer involved in every aspect of life, with a legacy that lives to this day. Ataturk had only 15 years of political power to transform a decadent empire, attacked by all its neighbors and their […]

A glimpse inside the harem, the forbidden place of the Ottoman sultan

Though the Western world fantasizes about the erotic and mysterious nature of a harem, in the Ottoman world it was rather an elaborate institution than a place for orgiastic love. The relationships inside the harem (which translates “the forbidden place”) were rather ceremonial, with a numerous staff, of about 10 servants per room. Polygamy is […]

Blue Mosque, a masterpiece of classic Ottoman architecture

Facing its Byzantine model, Agia Sofia, the Blue Mosque is a landmark of Istanbul. The Blue Mosque is the only mosque in Istanbul with 6 minarets. Since minarets (the towers of a mosque) are a rank sign, the sultan was criticized for choosing an equal number of minarets to that of the Ka’aba Mosque in […]

Menu
Facebook/WebPhoto.ro
Other pages
...