en
ro
Bazilica Sfântul Petru de la Vatican. Partea I: Arhitectura exterioară și semnificația

„Și le-a zis: „Dar voi cine ziceți că sunt?” Răspunzând Simon Petru, a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu-Cel-Viu!” Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: “Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Și Eu îți spun ție că tu ești Petru și […]

Monumentala piață San Pietro, resistematizată de Gian Lorenzo Bernini

Cea mai importantă biserică din lumea catolică, Sfântul Petru din Roma, trebuia să aibă o piață publică în față, din care să poată fi admirată, pe potriva măreției clădirii. Deși fațada de tip cortină blochează mare parte din impunătorul dom, desenat de Michelangelo, care nu poate fi văzut decât de la depărtare, Piazza San Pietro […]

Biserica – muzeu de la Vatican. Interiorul bazilicii Sfântul Petru

M-am simțit mai puțin ca un pelerin creștin, la intrarea întrarea în acest lăcaș, a cărui spiritualitate e mai greu de sesizat. Însă impresia de forță a realizării artistice era copleșitoare. Poate pentru că bazilica San Pietro e mai curând un muzeu, decât un loc de cult. Are cea mai mare suprafață interioară a unei […]

The interior of Saint Peter’s Basilica at the Vatican

As a Christian, I failed to sense the spiritual power of this place, but the impression of force and artistic achievement is overwhelming. Probably because Saint Peter’s Basilica is rather a museum, than a place of worship. It is the largest interior space any church has on the face of the Earth. And is the […]

Saint Peter’s Square at the Vatican, as modeled by Gian Lorenzo Bernini

The most important church of the Catholic world, Saint Peter’s Basilica in Rome, had to have a public square in front from which to be admired, to match its greatness. Though the curtain-like facade still blocks most of the height of the main dome, which can only be seen properly from a far, Piazza San […]

Saint Peter’s Basilica at the Vatican (Rome). The exterior

„Thou art Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of hell shall not prevail against it.” (Matthew 16:18) With these famous words, Jesus Christ instituted the Christian Church, changing the name of Simon to Peter (meaning rock in Latin) to mark the new life of the first disciple that […]

Castelul Sant Angelo, fortăreața papilor

Aceasta e cea mai bine păstrată clădire romană din capitala Italiei, folosită aproape fără întrerupere din 123 era noastră, când împăratul Hadrian a comandat-o ca mormânt personal. La scurtă vreme, frumosul pod peste Tibru a fost adăugat și el. Acesta leagă mausoleul cu centrul Romei și oferă acces rapid dinspre oraș spre piața principală a […]

Castle Sant Angelo, the fortress of the Popes

This is the best preserved Roman building in Italy’s capital, used almost without interruption since 123 AD, when emperor Hadrian commissioned it as a personal tomb. Very short after, the beautiful bridge over Tiber was built. It connects the mausoleum with the center of Rome, and also offers an easy access from the city to […]

Palatul Belvedere, lux și ocultism la Vatican

Reședința papală nu e un palat în sensul clasic al cuvântului, ci mai curând o colecție de vile, palate și alte clădiri interconectate, construite în secole diferite. Cea mai veche, Belvedere, datează din 1484. La vremea aceea, a fost prima vilă construită la Roma nu din necesitate, ci pentru plăcerea cuiva, ceea ce atestă gradul […]

Pieta, una dintre capodoperele lui Michelangelo

Ca notorietate, Pieta e probabil a doua operă a lui Michelangelo. Fără să atingă perfecțiunea absolută a lui David, aflată în Florența, această sculptură e un exemplu impresionant de ce a însemnat arta Renașterii, din partea celui mai mare sculptor de la antichitate încoace. Opera o reprezintă pe Fecioara Maria, ținând pe brațe trupul fără […]

The Belvedere Palace in the Vatican

The Papal residence is not a palace in the traditional understanding of the term, but rather a collection of villas, palaces and other interconnecting buildings, constructed in different centuries. The oldest, the Belvedere, dates from 1484. At that time it was the first major villa built in Rome not out of necessity, but for the […]

Pieta, a masterpiece by Michelangelo

Pieta is probably the second best known statue of Michelangelo. Without reaching the absolute perfection of David, found in Florence, this sculpture is an impressive example of Renaissance art, by what is probably the best sculptor since antiquity. It represents Mary holding the lifeless body of Jesus, after the descent from the cross, a theme […]

Pinacoteca of the Vatican, a fabulous art collection

From the treasury held by the Vatican Museum, some 460 notable paintings, grouped in 18 chambers, were selected to form Vatican’s art gallery open to the public. Among them, the works of Raphael, Leonardo da Vinci, Titian, Giotto, Veronese, Caravaggio and many others. The canvas paintings add to Michelangelo’s frescoes in the Sistine Chapel and […]

Raphael Sanzio’s rooms in the Vatican

The tour through the Vatican Museum walks tourists through the countless sections that include Egyptology, ancient sculpture, tapestry, oil paintings. Before the high point represented by Michelangelo’s Sistine Chapel, which is always the last point of the typical tour, the visitors meet the marvelous successive rooms covered with frescoes by Raphael and his students. For […]

Fire in Borgo, a painting by Raphael and Giulio Romano

What Medici family started in Florence, and was branded by their chronicler and propagandist Giorgio Vasari as the Renaissance, found its peak in Rome, with the help of Pope Julius II. Perhaps the name chosen by this pope, alluding to Julius Caesar, was not coincidental. The ambitions of this head of the Catholic Church ran […]

Da Vinci’s Last Supper, tapestry at the Vatican Museum

The last supper Jesus and His apostles took before the trial and the crucifixion is one of the most popular scenes in Christian iconography. The tradition is so old, this scene was even drawn on the walls of the catacombs when Christianity was illegal. The biblical foundation of this art motif is the highly significant […]

Adevărata catedrală a Romei: San Giovanni in Laterano

Atunci când oamenii aud sintagma “catedrala din Roma”, se duc cu gândul la bazilica Sfântul Petru de la Vatican, locul de unde Papa transmite binecuvântarea de Paşte. De fapt, biserica Sf Petru nu e deloc o catedrală, ci o biserică “obişnuită”, chiar dacă moştenirea sa istorică şi arhitecturală o fac unică în lume. Noţiunea de […]

Școala din Atena, capodopera lui Rafael: Renașterea face o plecăciune în fața antichității grecești

Pentru Renaștere, Grecia antică era modelul suprem. Sau, pentru a folosi un concept platonic, întreaga epocă era o anamneză, procesul de reamintire a celei mai frumoase arte produse vreodata, a unei perioade cu dezbateri fecunde, într-o societate deschisă și animată de curiozitate. Astfel, când Papa i-a cerut lui Rafael, care avea doar 27 de ani, […]

School of Athens by Raphael Sanzio in the Vatican Museum, Renaissance’s reverance to Greek philosophy

For Renaissance, classic Greek antiquity was the ultimate model. Or, to use a Platonic concept, it was rather an anamnesis, a process of remembering the finest art produced, the fertile debates of an open and curious society. Thus, when Pope asked the 27 years old Raphael to decorate his apartments in the Vatican, the young […]

The statue of the priest Laocoon in Vatican Museum

Though he appears only briefly in the Iliad, the Trojan priest Laocoon comes to represent the voice of reason. He is the one that warns the Trojans of the wooden horse trick that would lead to the destruction of the city. The Trojan war is the most important and most complex myth of ancient Greek […]

Menu
Facebook/WebPhoto.ro
Other pages
...